AHSAP EV
BOYA
DUVAR PANEL
EMPRENYE
KAPI
KAPLAMA
KERESTE
KONTRPLAK
MERDİVEN
OSB
OYUN PARKLARI
PARKE
PENCERE
PROFİL
SAUNA
ZEMİN KORUYUCU

 » Haberin devamı...

Avrupa Birliği normlarında AHŞAP YAPI ÜRETİM TESİSLERİ

STATİK ve CAD YAZILIMLARI:
Ahşap yapı sanayinin olmazsa olmaz diyebilecek olduğumuz tek ürünü ahşap yapı statik, CAD dizayn ve analiz yazılımlarıdır. MiTek yazılımları dünyadaki tüm ahşap yapı üreticilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilen tek yazılım olma özelliğini taşır. Hem metrik hem de imperial ölçülerde ve tüm dünya inşaa kodları (AB Ülkeleri, ABD, Asya özellikle Japonya, Avustralya, Afrika vs.) entegre edilmiş olarak çalışırlar. Ahşap yapı sanayindeki tek ISO sertifikalı yazılımdır.

MBA Fabrika İdare ve Fiyatlandırma Yazılımı:
Teklif verilecek, ardından üretimi yapılacak her iş firmaya bildirildiği andan itibaren MBA yazılımına girilerek işin her aşamasını takip etme imkanını yaratır. MBA yazılımı ile teklifi isteyen müşterinin data bilgileri (firma adresi, telefonları, fax, e-mail, şantiye teslimat adresi, ne zaman teslim edileceği vs.) ise verilen teklif, teklifin verildiği tarih teklifin kabul edilme tarihi, işin imalata gönderilmesi, imalat süresi, işin nakil tarihi vs. adım adım takip edilir. İşin maliyet hesapları, ahşap, çelik plaka, askı, ankraj, işcilikler, eğer işle yollanan başka malzemeler varsa tüm bu malzemelerin listesi oluşturulup teklif haline getirilir. Günlük, haftalık, aylık üretim cetvelleri oluşturulur. Üretimin her aşamasını ve işleri takip etmeniz için başka yazılım opsiyonlarına gereksinim duymadan üretiminizi kontrol etmenizi sağlayan ve özellikle ahşap yapı üretim sanayine hitap eden ve diger MiTek yazılımlar ile bağlantılı çalışan bir yazılımdır.

Layout (Yayılım) CAD Yazılımı:
Yapı dizaynında doğru yük transferlerinin yapılabilmesi açısından çatıdan başlanıp temele doğru yapılan bir dizayn ve analiz yöntemi izlenir. Yayılım CAD yazılımı çatıda makasların yerlesim planını oluşturmak için kullanılan birçok çatı şeklinin oluşturulup hafızada saklandığı ve çatı şekli oluşturulurken hafızadan çağrılarak çatının gerekli bölgelerine yapıştırma yöntemi ile uygulanarak çok hızlı bir şekilde çatı yayılımını oluşturmanızı sağlar. Çatınız eğer daha detaylı bir çatı ise ve makas şekilleri hafızada yoksa her makası ayrı ayrı dizayn ederek veya aynı şekilde olan makasları gereken yerlere kopyalayarak yine hızlı bir şekilde çatı formunuz oluşturulur. Üç boyutlu görüntü imkanı ile çatınızın üstten ve tavandan görüntüsünü inceleyip gereken değisiklikleri yapabilirsiniz. Bu görüntü ile ister sadece makasların iskeletini ister tavanın alttan görüntüsünü veya istenirse çatı üstünden kiremit (veya başka malzeme) kaplanmış olarak görerek karar verebilirsiniz. Tavan bölümlerinde eğimli tavan dizaynları oluşturmak düz tavan oluşturmak kadar kolay olup mimari açıdan serbest düşünce ve uygulama imkanı sağlar. Ayrıca tüm ekstra çatı detaylarında (sacak, konsol, vs.) uygulayabildiğiniz bir yazılımdır. Bu yazılımda yapmış olduğunuz çatı dizaynını statik yazılıma transfer ederek makas analizleri yapılır. Ayrıca döşeme kirişleri yayılımı da bu yazılımda yapılarak döşeme kiriş statik programına transfer edilerek statik analizleri yapılabilir.

Çatı Makas Statik Yazılımı :
Yayılım CAD yazılımıda çatıda yerleşimi yapılan çatı makasları çatı makas statik analiz programına transfer edilir, otomatik olarak her makasın statik analizleri yapılır. Statik analiz programı çok detaylı analiz yapabilen bir yazılım olduğundan bu yazıılım içinde tüm dizayn yükleri (normal yükler, noktasal konsantre yükler, dağılmış ekstra uniform yükler, canlı yükler, su deposu yükü, klima makinası yükleri, çatı arası atık odası yükleri, rüzgar yükleri ve makasın taşımasını arzuladığınız başka yükler) aynı anda tek makas üstünde analiz edilir. Bu yazılımdan alınan makas çıktıları üstünde makasın tüm parçalarının statik analizleri, her düğüm noktasında kullanılması gereken çelik bağlantı plakası ebadı, mesnet noktalarındaki reaksiyonlar ve rüzgar yüklerinden gelen yukarı kaldırma güçleri, makas ag elemanları üstünde kullanılması gereken destekler, makasın eni, boyu, yüksekliği, saçak boyu, ne cins ve ebatta ahşap ile üretilmesi gerektiği, makasın en kritik bölgesinin neresi olduğu gösterilmiştir. Tüm çatı detayları (saçak, konsol) statik analizleri yapılır. Ankraj ve askı elemanları eğer yazılım tarafından analiz edilmesi istenmişse gösterilir. Bu yazılımdan alınan statik analiz çıktısı resmi mercilere verilerek onay alınır.

Döşeme Kiriş Statik Yazılımı (Floor Engineering) :
Yayılım CAD yazılımında döşemedeki yerleşimi yapılmış olan döşeme kirişleri döşeme kiriş statik analiz yazılımına transfer edilerek her kirişin statik analizleri yapılır. Çok detaylı analiz yapabilen bu yazılımda kiriş tüm yük opsiyonlarına göre analiz edilir. Bu analizler ister normal dizayn yükleri isterse her türlü ekstra yük olabilir aynı anda tek kiriş üstünde analizleri yapılır. Bu yazılımdan alınan kiriş statik çıktıları kirişin her parçasının statik analizlerini, mesnet bölgelerindeki reaksiyonlarını, düğüm noktalarındakı çelik bağlantı plaka ebatlarını, kiriş ag elemanları desteklerini, kirişin enini, boyunu, yüksekliğini, ne cins ve ebat ahşap ile üretilmesi gerektiğini, kirişin en kritik bölgesinin neresi olduğunu açık olarak belirtir. Bu tip döşeme kirişlerinde ag elemanları da ahşaptan üretilir. Kirişin alt ve üst başlık ve ag elemanları arasında oluşan boşluklar tüm tesisat, kablo, boru ve klima kanalları montaji için kullanılır bu yüzden montaj aşamasında kirişin herhangi bir bölgesi hiçbir şekilde kesilmez ve statik değerleri riske edilmez. Kirişlerde mesneti hem alt başlık altında hem de üst başlık altında dizayn ve statik analiz mümkündür. Ag elemanları çelik posistrut tipte üretim icin posistrut statik yazılımı kullanılır. Yazılımdan alınan statik analiz çıktısı resmi mercilere verilerek onay alınır.

PosiStrut Kiriş Statik Yazılımı (Posi-Strut Enginnering) :
Yayılım CAD yazılımında yayılımı yapılmış olan döşeme kirişleri posistrut kiriş statik analiz yazılımına transfer edilerek her kirişin statik analizleri yapılır. Çok detaylı analiz yapabilen bu yazılımda kirişler tüm yük opsiyonlarına göre analiz edilir. Kirişlerin üst başlık ve alt başlık ve ag elemanları arasında oluşan boşluklardan tüm tesisat kablo, boruları ve klima kanalları geçirilir. Böylece montaj aşamasında hiçbir şekilde kirişin herhangi bir bölgesi kesilmez ve statik değerleri riske edilmez. Bu yazılımdan alınan çıktı üstünde kirişin eni, boyu, yüksekliği, kullanılan posistrut tipi, parçaların statik analizleri, kirişin en kritik bölgesinin neresi olduğu belirtilmiştir. Kirişlerde mesneti ister alt başlık altında isterseniz üst başlık altında olarak dizayn etme imkanı vardır. Bu yazılımdan alınan statik analiz çıktısı resmi mercilere verilerek onay alınır.

Duvar Panel Yazılımı (Wall Panel):
Yapıda geniş yer kaplayan yapı elemanlarından biri de duvar panelleridir. MiTek duvar panel yazılımı tüm duvarları hem dış hem de iç duvarı milimetrik olarak dizayn etmenizi sağlar. Dış ve iç duvarlarda oluşturulması gereken kapı pencere boşlukları milimetrik olarak oluşturulur. Kapı ve pencere üstü lentoları ve pencere ve kapı eşikleri istenen yükseklikte ayarlanabilir. Duvar panellerinin dizaynı yapıldıktan sonra istenilen ebata getirme sansı vardır. Duvar kalınlıklarını standart ölçülerde ayarlama duvar yüksekliklerini isteğe bağlı olarak ayarlama kullanıcının seçeneğine bırakıldığından serbest kullanım rahatlığı vardır. Yapılan dizaynda değişiklik yapma imkanı dizaynın her aşamasında mevcuttur. Eğimli duvar panelleri dizayn imkanı çok kolay bir şekilde oluşturulur. Yayılım CAD yazılımında oluşturmuş olduğunuz bina duvar planı direk olarak duvar panel yazılımına transfer edilerek vakit kaybetmeden panellerin detayları üstünde çalışmaya başlanır. CNC opsiyonu olan duvar panel yazılımınızdan direk üretim hattına yollanan duvar panel resimleri yine lazer yansıtıcılar ile üretim hattına yansıtılarak hatasız üretim yapılır.

Batch Cut (Seri Kesim) :
Yapılan dizaynlar ve statik analizler sonucunda oluşturulan çatı makasları, döşeme kirişleri ve duvar panelleri seri kesim yazılımından yollanarak kesim listeleri oluşturulur. Bu kesim listeleri testerede kesmek istediğiniz parça sırasına göre oluşturulur (büyük parçadan küçük parçaya veya tersi, büyük açıdan küçük açıya veya tersi, uzun parçadan kısa parçaya veya tersi vs.) Bu kesim listeleri seçenek opsiyonları tamamen serbest olarak kullanıcıya bırakılmıştır. Kesim programı kesilecek işin kesim listelerini olusturur eğer manuel bir testereniz varsa ve yazılıma CNC opsiyonu ile bağlı değilse çıktılar alınıp kağıt üstünde testereciye verilir, testerenizin CNC opsiyonu varsa direk olarak yazılımdan testerenin hafızasına yüklenerek otomatik olarak kesime yollanır.

Komple Yapı Statik Analiz Yazılımı (Wood Engine) :
“Wood Engine” adı verilen bu yazılım ile çatıdan temele tüm yapı elemanlarının (çatı makasları, duvar panelleri, döşeme kirişleri) yük opsiyonlarının tamamı transfer edilerek yapı tek yazılım içinde dizayn edilir. Bu çok güçlü MiTek yazılımı ile bugüne kadar hiçbir yazılımda mümkün olmayan komple yapı dizaynı tek yazılım içinde oluşturulmaktadır. Bu yazılım ile komple yapıda çatıdan temele tüm yük opsiyonları her kat arasında yazılım tarafından otomatik olarak transfer edilerek yapınını tamamının statik analizleri yapılır. Diğer MiTek yazılımlarını ayrı ayrı kullanım imkanı bulunur. “Wood Engine” ise tek program olarak çalışır ve yapının tamamının CAD çizimini ve statik analizlerini yapar. Bu sistem tamamen entegre üretim tesisleri icin geliştirilmiştir.

UltraSpan Hafif Çelik Statik Yazılımı (UltraSpan Engineering):
MiTek geliştirmiş olduğu ahşap yapı statik yazılımları yanında aynı zamanda hafif çelik yapı statik yazılımlarını da geliştirmiştir. Yine MiTek’in test edilmiş onaylı patentli özel hafif çelik yapı profili ultraspan verileri entegre edilmiş olarak dizayn ve analiz yapan bu yazılım ile çelik çatı makasları ve çelik döşeme kirişlerinin dizaynları ve statik analizleri yapılır MiTek hafif çelik yapı sistemi deprem bölgeleri için gerekli olan vidalı (bulonlu) sistemlerdir. Statik çıktılarda dizaynı yapılmış olan makas veya döşeme kirişinin eni, boyu, yüksekliği, kullanılması gereken çelik ebatları, düğüm noktalarında her parçayı birleştirmek için gerekli olan vida adetleri, her parçanın statik analizleri, mesnet bölgelerindeki reaksiyonlar gösterilir. Bu statik analiz çıktıları resmi mercilerden onay almak için kullanılır.

MİTEK AHŞAP YAPI ÇELIK ÜRÜNLERİ
Ahşap yapı üretim ve montajinda kullanılan çelik ürünler MiTek’in beş kıtadaki fabrikalarında üretilir. Ürünlerin çoğu MiTek yazılımlarına entegre edilmiş olarak statik dizayn ve analizleri yapar. Çelik ürüler üretildikleri ülkelerin gerekli üretim sertifikalarına sahiptir (ISO, CE vs.).

Çelik Bağlantı Plakaları (Connector Plates) :
MiTek tarafından geliştirilmiş, taşıma kapasiteleri bağımsız laboratuvarlarda yapılan testler sonucunda belirlenmiş, resmi merciler tarafından onaylı ve patentli olan, ahşap yapı üretim sanayinin can damarı bir ürünüdür. Tüm taşıma kapasiteleri yine MiTek tarafından geliştirilmiş olan statik yazılımlara entegre edilmiş olup, yapılan çatı makas ve döşeme kiriş dizaynlarının statik analizleri yazılımlar tarafından bu veriler kullanılarak yapılır. MiTek’in faal olduğu beş kıtadaki tüm inşaa kodları ve normları için değişik çelik kalınlıklarında üretim yapılır. Özel dizaynı ile bir yüzünde oluşan çivileri sayesinde, sadece sanayiye ait özel preslerle ahşaba preslenerek düğüm noktalarında bir araya gelen tüm ahşap parçalarını birbirine kenetler. Deprem bölgeleri için ideal sistemdir. Bu sistem ahşap yapıda makas ve döşeme kiriş üretiminde yapışkan, çivi, vida, zımba kullanımı yoktur. Sadece MiTek çelik bağlantı plakaları kullanılır.

Menteşe Çelik Bağlantı Plakaları (Hinge Plate) :
Ükemizde olduğu gibi birçok ülkede nakliye ve yol kondisyonları, dizayn edilmesi gereken makasların belirli bir yükseklikten fazla olmasına müsade etmez böyle durumlarda makasları iki ayrı makas olarak imal edip şantiyede üst üste getirip özel bir şekilde monte ederek, tek makas haline getirerek uygularız. Özel ihtimam ve statik mühendislik analizi gerektiren bir uygulamadır. Bu problem çözüm getiren menteşe plaka ile makas tek parka olarak imal edilip kıvrılabilir, şantiyede menteşe plakanın hareketi ile yüksekliği ayarlanarak tek makas olarak monte edilir. Iki ayrı parça olarak imal edilmiş olan makaslarda parçaların birleştirilmesi için gereken özel çelik plaka kullanımını ve ekstra montaj işciliğini ortadan kaldırması ile ekonomik, emniyetli bir çözüm sunar.

Çelik Ankrajlar ve Askılar (Builder Products, Hangers) :
Taşıma kapasiteleri bağımsız laboratuvarlarda yapılan testler sonucunda belirlenmiş, resmi merciler tarafından onaylı ve patentli bir ürün serisidir. Statik analizleri MiTek yazılımları tarafından yapılan çatı makas ve döşeme kirişlerin analizleri sonucunda çıkan normal, özel yük reaksiyonları değerlerine göre yazılım tarafından her bir çatı makası ve döşeme kirişi için her mesnet noktasında kullanılması gereken askı veya ankraj seçilir. Montaj aşamasında kullanılması gereken çivi veya somun ebatları standart uygulama kataloğunda belirtilmiştir. Çok değisik çeşit ve seri içermis olduğundan her türlü uygulama ve yük taşıma pozisyonuna cevap verebilecek bir ürün bulmak mümkündür. Duvar panellerinin temele ankraji icin kullanılması gerekli ve zorunlu olan yüksek yük taşıma kapasiteleri olan değişik modeller de bu seri içinde bulunmaktadır.

Çelik Deprem Perde Duvarları (Hardy-Frame) :
Diğerleri ile aynı patentlere ve onaylara sahiptir. Hafif ahşap veya hafif çelik yapılarda bina statik dizaynı esnasında dizayn yüklerinden çıkan kuvvetler ahşap perde duvarlar ile karsılanamazsa özel ankraj sistemli yüksek yük taşıma kapasiteli MiTek’in geliştirdiği çelik deprem perde duvarları “Hardy Frame” kullanılır. Bu sistem ahşap yapıda dış duvarların yüzeyine uygulanan OSB veya kontrplak gibi yırtılma güçlerine dirençli yüksek kaplama malzemeleri ile birlikte çalışır dolayısıyla duvarlar full perde duvarlar olarak görev yapar. Özellikle deprem bölgesi olan coğrafi bölgelerde (Amerika’nın Kaliforniya Eyaleti’nde, bu eyaletin bulunduğu fay hattı Türkiye’nin bulunduğu deprem fay hattı ile aynı özelliklere sahiptir.) çok geniş bir şekilde kullanılır. Özel geliştirilmiş ankraj sistemi ile direk olarak temele ankre edilir. Kat aralarında da yine ozel ankraj aparatları kullanılarak ankrajları yapılır, bu şekilde temelden çatıya yapıda gerekli emniyet sağlanmış olur.

Çelik Destek Elemanı (Eliminator) :
Ahşap çatı makas statik analizleri sonucunda taşımış oldukları dizayn yüklerinden gelen makas ag elemanları üzerindeki basınç ve çekme yükleri, ag elemanlarının bazılarında ekstra destek ihtiyacı oluşturur. MiTek bu durumlar icin “Eliminator” adı ile özel bir destek elemanı geliştirmiştir. Yine resmi merciler tarafından onaylı ve sanayide cok geniş kullanılan bir uüründür. Makasın üretimi esnasında destek elemanın uygulanması gereken ag elemanı üzerine preslenerek uygulanır. Şantiyede makas montaji sırasında genelikle gözden kaçan ve çok önemli olan bu desteğin uygulanmasına ihtiyaç kalmaz. Bu destek elemanı sadece makas ag elemanları içindir, binada uygulanması gereken kalıcı diyafram oluşturan, çatı makaslarını ve döşeme kirişlerini dış duvardan dış duvara kilitleyen devamlı ve çapraz desteklerin ayrıca uygulanması gerekli ve zorunludur.

Çelik Montaj ve Kalıcı Destek Elemanı (Stabilizer) :
Çatı makasların ve döşeme kirişlerinin şantiyede montaji esnasında diyafram oluşturan, geçici destek, sonra da kalıcı destek uygulaması yapılması gerekli ve zorunludur. Makaslar genel olarak standart bir aks aralığı ile dizayn edilirler. Şantiyede montajlarıda aynı aks aralığı ile yapılır. MiTek kalıcı destek elemanı “Stabilizer” montajda sadık kalınması gereken bu aks aralığını milimetrik olarak sağlar, montaji hızlı ve problemsiz bitirir. Ayrıca aynı anda makaslarda yapılması mecburi olan hem geçici hem de kalıcı destek uygulanmış olur. Stabilizer tek ürünle üç işi bir anda yapan özel bir üründür. Çatı makasları ve döşeme kirişlerinde destekler iki bölgede de diyafram oluşturmalı hem üst hem de alt başlığa uygulanmalıdır.

Posi Strut (Çelik Ağ Elemanı) :
Döşeme kirişleri veya parallel başlıklı düz çatı makasları (Bodrum Mimarisi) imalatında kullanılan, taşıma kapasiteleri bağımsız laboratuvarlar tarafından belirlenmiş resmi merciler tarafından onaylı patentli bir üründür. Değişik derinliklerde imalat imkanı sağlar. Taşıma kapasiteleri bu ürün icin özel geliştirilmiş statik yazılıma entegre edilmiştir. Özel dizaynı sayesinde üretilen döşeme kirişleri veya çatı makasları içinde oluşturduğu boşluklar dolayısıyla şantiyede montajda uygulanması gereken kalıcı destekler çok kolay bir şekilde uygulanır. Ayrıca bu boşluklardan tüm tesisat, kablo, boru ve klima kanalları uygulamalarının kirişin hiç bir bölgesinde kesme işlemi gerektirmeden ve kirişin statik taşıma değerlerine zarar vermeden rahatlıkla geçirilerek uygulanmasını sağlar. Başka sistemlerde kirişlerin ortasında imalatta boşluk bırakılmadığından şantiyede bilinçsiz bir şekilde kesilmesi sonucunda kirişin statik taşıma değerleri riske edilir.

Duvar Kilitleme Çelik Plakası (Top Tie Plate) :
Ahşap duvar panellerinin şantiyede montaji esnasında duvarları biribirine kilitlemek için duvar üstlerine uygulanan ikinci yastık elemanı, bir duvardan öteki duvara duvar kalınlığı kadar (10cm veya 14cm) atlama yapılarak sağlanır ve bu bölgede çivileme yapılarak duvarlar birbirine kilitlenir. MiTek duvarların bu kilitlenme bölgelerinde kullanım icin özel çelik bağlantı plakaları “Top Plate Tie” geliştirmiştir. Her plaka 1/2 tondan fazla taşıma kapasitesine sahiptir. Bu taşıma kapasitesi çivileme ile sağlanamadığından MiTek duvar kilit plakarı ile çok daha güçlü bir duvar kilitleme sistemi elde edilir.

Lento İmalat Plakası (Timber Steel) :
Yapıda pencere ve kapı üstü bölgelerde uygulanması gereken lentolar üst katlardan gelen yükleri taşıyacak şekilde dizayn edilmek mecburiyetinde olduğundan yapının dizayn aşamasında dikkat edilmesi gereken bölgelerindendir. MiTek’in gelistirmis olduğu “Timber Steel” adlı lento plakası ile lentolar çok daha guvenli olarak imal edilirler. Masif olarak yapılan lentolardan çok daha az ahşap gideri ve çok daha hafif olması dolayısıyla montaj aşamasında kolay monte imkanı sağlaması da ayrı bir özelliğidir.